Σχετικά με τη Rockschool

Η Rockschool είναι η Νο1 Rock Εξεταστική Επιτροπή της Ευρώπης. Οι πιστοποιήσεις μας καλύπτουν τα βασικά ροκ όργανα καθώς άλλες πτυχές σπουδών όπως μουσική σύνθεση, μουσική τεχνολογία.
Η Rockschool έλαβε έγκριση από το Ηνωμένο Βασίλειο, Ουαλία και Νότια Ιρλανδία από το QCA το 2002. Όλα τα πιστοποιητικά της Rockschool αναγνωρίζονται από το ACF από τα μέσα του 2010, το οποίο σημαίνει ότι οι υποψήφιοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις σπουδές τους με ένα αναγνωρισμένο πτυχίο από τη Rockschool.

UCAS Points:
Δίνονται από το 6ο grade και πάνω.
Αρχίζουν από τους 25 βαθμούς ανάλογα με το αποτέλεσμα της εξέτασης όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.

Diplomas:
Οι μαθητές που συμμετέχουν στο σύστημα διδασκαλίας της Rockschool έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και για διπλώματα Level 4 και Level 6 τόσο στην εκτέλεση όσο και στη διδασκαλία. Οι αντιστοιχίες φαίνονται στον Πίνακα 2.

Περισσότερες πληροφορίες στο ελληνικό site της Rockschool
www.rockschoolgreece.com

Ucas

Τα UCAS είναι ο επίσημος οργανισμός για τη διαχείριση των αιτήσεων προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αγγλίας σε όλους τους τομείς και ειδικότητες. Μέσω των UCAS κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να μάθει από ποια πανεπιστήμια προσφέρονται τα προγράμματα σπουδών που επιθυμεί και να κάνει αίτηση προς τα Πανεπιστήμια της αρεσκείας του. Είναι κάτι σαν τα δικά μας μόρια. Η σημαντική όμως διαφορά είναι ότι δεν αφορούν μόνο σπουδές γύρω από τη μουσική αλλά οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο (οικονομικά, ιατρική κτλ).

Στο Rockschool τα UCAS μετράνε στα grades 6,7,8.

Πινακας 1

Πινακας 2